GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERKLIT

Velkommen til Grundejerforeningen Sønderklit

Arealer til fårehold forvandlet til sommerhusparceller.
På strandengene ved kysten ud for Lyngså by har der fra gammel tid været ekstensivt drevne arealer, hvor gårdene oppe fra byen havde ungkreaturer og får på græs. Kun få drømte om ferie og friluftliv i moderne forstand, og så sent som i 1946 var der kun 3 små badehuse på stranden. I dag består Grundejerforeningen Sønderklit af 300 sommerhuse beliggende tæt ved Kattegat, og alle placeret mellem Eriksvej mod nord og Sønderklitvej mod syd.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Sønderklit – kontakt info.

Opslagstavlen
På “Opslagstavlen” kan i du finde opslag og notitser, som har aktuel værdi. – Det kan være opslag fra bestyrelse og relevante myndigheder. – Det kan også være indsendte opslag fra de enkelte grundejere, som har noget på hjertet.

Foreningen
Her kan du finde oplysninger der vedrører grundejerforeningen “Sønderklit”. – Det kan være geografiske eller historiske, men det kan også være foreningsmæssige aktiviteter og vedtagne beslutninger.

Sønderklit er et sommerhusområde, som er beliggende ud til Kattegat i det nordjyske – ca. 10 km syd for Sæby.

Venlig hilsen
Bestyrelsen