Lokalhistorisk Forening for Lyngså og Omegn

Foreningens formål er, at fremme interessen for Lyngså og omegns historie og kulturelle liv, samt at indsamle og bevare billeder og andet materiale af historisk værdi.

I løbet af året afholdes der månedlige mødeaftener, hvor interesserede kan komme ind på arkivet og studere det materiale som foreningen har samlet. Ved samme lejlighed bliver der mulighed for at få en kop kaffe og sludre med nogle af de øvrige medlemmer af foreningen. Vi arrangerer også ture til historiske steder, ligesom vi af og til har fremmede foredragsholdere.

Der er ca. 225 medlemmer og medlemskabet koster 40 kr. pr. person pr. år.

Vi vil gerne have flere medlemmer!

Foreningen har til huse i ”Værestedet”, der er indrettet i Lyngså gamle mejeri, og som ligger på adressen: Østkystvejen 168, Lyngså

Foreningen udgiver 3-4 medlemsblade årligt, hvori der oplyses om arrangementer, foredrag samt om evt. nye arkivalier o.s.v.

 

Mødeaftenerne er onsdage kl. 19.00 – se kalender

 

Bestyrelsen er p.t.:

Formand John Vognsen, Møllevej 11, Lyngså – tlf. 98469146 mail: hjv@nordfiber.dk

Næstformand: Grethe Korsager, Østkystvejen 145, Lyngså – tlf. 98469248

Arkivar: Ole Christensen, Østkystvejen 109, Lyngså – tlf. 98469039 Mail:lyngsaa109@yahoo.com

Ninna Olsen, Kløvermarken 7, Sæby – tlf. 98463368

Mail: ninnaerikolsen@gmail.com

René Madsen, Nørrevej 30, Lyngså – tlf. 51233715

Mail: rm78@live.dk

Kasserer: Kirsten Sønderkær, Sdr. Kirkevej 8, Lyngså – tlf. 98469259

Mail: soenderkaer1946@yahoo.dk

 

Foreningens repræsentanter i Kulturhuset Værestedets bestyrelse:

John Vognsen og Ole Christensen