Præstbro

Den gamle stationsby er stadig attraktiv.

Præstbro ligger midt imellem Dybvad, Voerså, Flauenskjold og Agersted – længst mod syd i Frederikshavn kommune.

Sydvest om byen snor Voer Å sig som et særligt landskabeligt træk. Fra byen er der mod sy en flot udsigt til Jyske Ås, som blot ligger få km væk.

Der bor knap 300 mennesker i Præstbro.

Byen er samlet primært langs Hovedgaden og nord for denne.

Mellem byen og åen er idrætsarealer med klubhus, petanquebaner, legeplads m.m.

Langs den sydlige del af Smedevej ligger enkelte mindre håndværksvirksomheder, men de to største virksomheder er Præstbro Maskiner og Præstbro Tømrer- og Maskinsnedkeri.

Præstbro hører til Stensnæsskolens skoledistrikt og til Albæk – Lyngså Sogn.

Fra Præstbro tager det kun et øjeblik at nå resten af verden, idet E45 kun ligger 4 km væk.

Afstande:
– Til Sæby 15 km/12 min
– Til Frederikshavn 30km/25 min
– Til Dronninglund 15 km/10 min
– Til Aalborg 40km/30 min

Præstbro er en typisk stationsby, der blev anlagt mere eller mindre på bar mark, hvor det passede med en station på jernbanen, der spredte sit net ud over Jylland i 1800 tallets slutning.

Hvor vejene mødtes ved broen over Voer Å blev stationen anlagt, og et bysamfund opstod omkring denne.

Da banen blev nedlagt mistede Præstbro sin status som stationsby. På det nedlagte baneareal blev der udstykket byggegrunde, der hurtigt blev bebygget.

Byen har gennemgået samme udvikling som andre stationsbyer, men der er stadigvæk en del håndværksfag, samt Præstbro Maskiner.

Ved byens stadion/anlæg ligger Præstbros Foreningshus. Det er blevet udvidet af flere omgange. Seneste tiltag er indretning af et motionsrum. På udenoms arealet er der legeplads, multibane, petanquebaner og fodboldbane.

I anlægget der kaldes “Natur & Idrætsparken” er der hytter og shelters, hvor der er mulighed for overnatning under primitive forhold, dog med adgang til toilet og tekøkken.

Sydvest for byen snor Voer Å sig, som et særligt landskabeligt træk. Her er anlagt et hyggeligt område, hvor der er isætningsplads for kanoer m.m., bålplads, madpakkehytte og muldtoilet til glæde for lystfiskere, cyklister, kanosejlere og andre besøgende.

Fra byen er der mod syd flot udsigt til Jyske Ås, der blot ligger få km. væk.