Sønderklit – Foreningen


Vedtægter

De gældende vedtægter for foreningen er fra 2024, og i følge dem er foreningens formål: “At varetage medlemmernes fælles interesse og forpligtigelser som ejere og lejere af fritidshuse eller fritidshusgrunde, der er beliggende på Sdr. Klit og de deraf udstykkede parceller …”


Bestyrelse

Foreningens bestyrelsen tæller i alt 5 medlemmer. De enkelte medlemmer i bestyrelsen er valgt for en periode på 2 år, således at 2 afgår det ene år – og 3 det andet år.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres protokol. Ved adresseforandringer m.m. bedes ejeren orientere bestyrelsen (kasserer) om dette. Hvis der er tale om ejerskifte bedes afgående ejer oplyse om den kommende ejers navn, privatadresse og evt. Email-adresse.


Generalforsamling

Generalforsamling afholdes søndag efter store bededag og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel alene på foreningens hjemmeside.


Regnskab

Det afsluttede og reviderede årsregnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelsen og dagsordenen til den ordinære generalforsamling.


Ordensreglement

Grundejerforeningens ordensreglement er udarbejdet af bestyrelsen og omhandler de regler, der er for færdsel og ophold i området.

Facebookgruppe

Har du brug for gode råd, tips eller måske en, som kan føre opsyn med huset eller slå græsplænen for dig? – Mulighederne er mange, hvis du har sommerhus eller bor i Sønderklits område og tilmelder dig denne gruppe.