Ørtoft

En by med sammenhold 

Ørtoft er en lille landsby med ca. 20 husstande , men med et stort opland , så i alt ca. 120 medlemmer i borgerforeningen . Der er en håndværker i byen , der er ikke langt fra trafikcenter/ motorvej, og Stidsholt ungdomskole.

Der er kun få ældre tilbage , men der er kommet mange nye til, både i byen og på landet . Der er vigtig at skabe større og bedre mulighed for fælles oplevelse , på tværs af aldersgrupper og interesse. Det er derfor vigtig at vi udnytter de ressourcer der findes i byen , så vi kan blive ved med at have, de aktiviteter som vi har nu. Borgerforening har gjort et stort stykke arbejde igennem mange år , og der har været en stort opbakning fra medlemmerne.

Byens styrke er de aktiviteter vi har , det foregår i forbindelse med byens idrætsområde. Samlingspladsen er klubhuset ”Oasen”  med toilet , køkken og plads til ca. 40 personer. Vi har i mange år holdt Sankt Hans fest ,sommerfest og Advendthygge, og det har givet stort sammenhold igennem årene.  

Med de aktiviteterer vi har,  synliggøre vi livskvaliteten i Ørtoft og området positivt, det er med til at gøre det til et godt sted at være, for både børn og voksne og derved bevare nærmiljøet i byen