Sogneaften

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
25/10/2018
19:00

Lokation
Lyngså Kirkehus

Kategorier
Ingen Kategori


From Heart to Hands historie
Liana Løth fortæller:
Efter et år som frivillig i Ghana indkaldte Liane Janne Løth venner og
familie til et møde for at diskutere, hvordan man evt. kunne hjælpe børnehjemsbørn i Ghana.

Det nye center kom til at hedde:
FHTH, Ghana Center for people in
need. Foreningens arbejde foregår ud fra centeret, hvor Liane besøger klienterne, der bor i en radius af 20 km.
fra centeret.
Vi støtter ca. 70 klienter, fordelt på 20 familier. Der ydes rådgivning og støtte i hverdagen, hjælp ved læge- og sundhedsplejerskebesøg, hjælp med  sygeforsikring (15 kr. årligt), kontakt med sociale myndigheder, hjælp til
skoleuniformer, bøger mm. Desuden ydes der mini-lån til enlige mødre, så
de kan etablere en forretning. Liane er også tilknyttet et hospital med
unge gravide teenagepiger. Her er hun deres sociale kontakt.
På centeret opholder der sig for tiden syv plejebørn og tre unge kvinder. De
skal være der, til deres familie har fundet en bolig. Centeret fungerer
som et aflastningstilbud for personer i nød.