Foreningens historie

Foreningens historie
I 1960´erne begyndte man rundt om i landet at udstykke store arealer til sommerhusbebyggelser, og gården ”Sønderklits” ejere, Agathe og Emanuel Berthelsen, kunne nu se mulighederne i at få lavet de udstrakte klitjorder til attraktive sommerhusgrunde. Man gik i gang, og der blev udstykket ca. 300 grunde, de fleste blev solgt, nogle blev lejet ud.

Sønderklit før 1940 Sønderklit 2010

Foreningen stiftes
I forbindelse med sommerhusbyggerierne ønskede ”sommerhusfolket” at få lavet rammer om interessefællesskabet, og 9. november 1968 afholdt man en stiftende generalforsamling for den fremtidige grund – og sommerhusforening ”Sønderklit”.

Initiativtagerne til generalforsamlingen var taget af et udvalg bestående af sygehusinspektør Møller Nielsen, Dronninglund, smedemester Svend Søndergård, Aså, bogtrykker J. Thún Christensen, Nørresundby, kæmner Elmer Gregersen, Hørby og tømrermester Ejvind Rafn, Præstbro

Sommerhuse leveret i 1960’erne af tømrermester Ejvind Rafn, Præstbro (Foto: Sæby historiske arkiv)

De følgende år blev præget af udviklingen i samfundet i almindelighed og folks forventninger til fritids – og ferieliv i særdeleshed. Det forholdsvis lille, næsten ”selvgroede” sommerhusområde gik fra at være en udkant af Albæk Kommune til at være rekreativt område for store dele af østkysten.

Det er en udvikling, der tydeligt lader sig se, hvis man går tur i ”Sønderklit”. Der er gamle, ”rigtige” sommerhuse, moderne mennesker vil sige ”med et primitivt look”, og der er store, moderne sommervillaer, der rummer alle nutidens bekvemmeligheder. Der er grunde, der stadig har et øde præg og grunde, der kan matche kolonihaver.

Foreningens i dag
I det nye årtusinde har grundejerforeningen måttet definere sig selv i forhold til det offentliges krav om forureningsbekæmpelse, om hvordan man holder veje og lovliggør dem, beplantning og hegn, hvordan får stranden det eftertragtede Blå Flag o.s.v.

I dag tæller foreningen 266 medlemmer på 302 parceller beliggende ved vejene mellem Sønderklitvej i syd og Kajsvej i nord. Det drejer sig om vejene: Agathesvej, Annesvej, Antonsvej, Birthesvej, Bjarnesvej, Dorthesvej, Edithsvej, Elinsvej, Elinsvej, Elsebethsvej, Emanuelsvej,  Eriksvej, Estersvej, Hannesvej, Jørgensvej, Kajsvej, Kirstensvej, Linesvej, Marievej, Nellemannsvej, Petersvej, Prebensvej, Sigridsvej, Sønderklitvej, Åsesvej.