Natur

Degnehøjene i Albæk Bakker.

Da vore forfædre for omkring 1000 år siden anlagde tvillinge højene var det på det højeste punkt i området. Selvom bronzealderhøje ligger som perler på en snor fra Holt Bjerg til Nørre Bjergene, så har de to høje uden tvivl gennem tiderne, været der man søgte op, når man skulle skue langt. Og udsigten er fantastisk – selvom området er blevet mere bevokset de senere år. Højene var også i mange år pejlemærker for de søfarende.

I slutningen af 1950’erne begyndte man at afholde Sct.Hans fester på højene, med virkelig mange besøgende, som kom fra nær og fjern. Der var bål på den nordre høj og mellem højene blev der efterhånden lagt dansegulv. Der blev også på et tidspunkt lavet friluftsspil i forbindelse med Sct. Hans aften. Derefter kunne man til levende musik få en svingom i sommernatten.

Besøg dem, de ligger der endnu .